Interrupció del període de prova

En determinades situacions es pot pactar la interrupció del període de prova

Interrupció del període de prova

Durant el període de prova, tant el treballador com l’empresa poden donar per acabat el contracte sense haver d’al·legar cap causa (sense preavís ni indemnització).

El període s’ha de pactar per escrit i els límits d’aquest els estableix el conveni aplicable. A falta de conveni i en general:

  • La durada del període de prova no podrà superar els sis mesos en cas de tècnics titulats, ni els dos mesos per a la resta de treballadors.
  • En empreses de menys de 25 empleats, no es poden superar els tres meses en cas de treballadors que no siguin tècnics titulats.
  • No obstant això, el període de prova és de tan sols un mes en contractes d’interinitat, d’obra i servei o eventuals de durada no superior a sis mesos.

El còmput del període de prova no s’interromp en cas d’incapacitat temporal, naixement, adopció, guarda amb finalitats d’adopció, acollida, risc durant l’embaràs, risc durant la lactància i violència de gènere, tret que així s’hagi pactat expressament.

 

 

 

Per tant, us convé pactar aquesta interrupció. Així evitareu que quan us reincorporeu se us hagi passat el termini.

 

 

PRATS CANELA ASSESSORS, S.L.

SUSCRÍBASE A NUESTRA NEWSLETTER

Subscrigui's