Faltes d’assistència i puntualitat

Cal sancionar-les i, a la vegada, descomptar el salari corresponent

Faltes d’assistència i puntualitat

Quan un treballador incorre en diverses faltes de puntualitat o no acudeix a la feina i no justifica l’absència, se’l pot sancionar. És evident que es tracta d’un incompliment contractual que provoca un perjudici a l’empresa, cosa que justifica que aquesta exerceixi el poder disciplinari.

Però no només això. L’empresa també pot descomptar el salari del temps que el treballador no hagi prestat serveis. A aquest efecte, es considera que aquest descompte no suposa una doble sanció i que tampoc és una multa d’havers (que està expressament prohibida). Així doncs:

  • La relació contractual entre el treballador i l’empresa suposa obligacions per a totes dues parts. L’obligació bàsica del treballador és fer la feina, i la de la empresa, abonar el salari corresponent.
  • Per tant, si la feina no es du a terme per causa imputable únicament al treballador, no neix l’obligació d’abonar salari. Això no suposa una doble sanció ni és una multa d’haver, precisament perquè el dret a salari no s’ha meritat.
  • I això, sense perjudici de la sanció que sigui aplicable com a conseqüència de l’incompliment laboral del treballador.

 

 

Els nostres professionals us assessoraran en cas d’incompliments contractuals comesos pels treballadors.

 

 

PRATS CANELA ASSESSORS, S.L.

SUSCRÍBASE A NUESTRA NEWSLETTER

Subscrigui's