Bonificacions per formació: no deixi que caduquin

En general, el crèdit per utilitzar en formació caduca en acabar l’any. Aprofiti’l i no permeti que caduqui.

Bonificacions per formació: no deixi que caduquin

Si la seva empresa té treballadors per compte d’altri, disposa d’un crèdit per invertir en formació. Si té menys de sis treballadors, disposa d’un crèdit total de 420 euros. Si en té més, el crèdit es calcula segons el volum de la seva empresa i s’aplica un percentatge sobre les cotitzacions per formació professional realitzades l’any anterior. Això es porta a terme a partir de l’escala següent:

  • De 6 a 9 treballadors: disposa del 100% de les cotitzacions.
  • De 10 a 49: disposa del 75%.
  • De 50 a 249: disposa del 60%.
  • A partir de 250: disposa del 50%.

Així mateix, poden beneficiar-se d’un crèdit de formació les empreses que durant l’any 2021 obrin nous centres de treball, així com les empreses de nova creació, quan incorporin a la seva plantilla nous empleats. En aquest supòsits, les empreses disposen d’un crèdit de bonificacions, l’import del qual resulta d’aplicar al número de treballadors de nova incorporació la quantitat de 65 euros.

Cal tenir en compte que el crèdit per gastar en formació l’any 2021 caduca el 31 de desembre, llevat que en el primer trimestre de l’any hagi comunicat a la Fundació Estatal per a la Formació en l'Ocupació la seva intenció d’acumular el crèdit formatiu al dels dos propers anys (les empreses de menys de 50 treballadors tenen l’opció d’acumular el seu crèdit anual al dels dos exercicis següents).

 

 

Verificarem l’import del crèdit per a formació del que disposa la seva empresa per tal que pugui utilitzar-lo abans de que acabi l’any.

 

 

PRATS CANELA ASSESSORS, S.L.

SUSCRÍBASE A NUESTRA NEWSLETTER

Subscrigui's