Augment de l’SMI i pagues extres

Els augments salarials que s’efectuen a meitat d’any tenen incidència en el càlcul de les pagues extres

Augment de l’SMI i pagues extres

En general, cadascuna de les pagues extres es merita en un període de dotze mesos des del pagament de l’anterior (tot i que en alguns casos es poden meritar per semestres, la d’estiu, de gener a juny, i la de Nadal, de juliol a desembre).

Per tant, un augment salarial amb efecte dins de l’any en curs influeix en l’import de la paga o pagues extres que s’estiguin meritant en aquest moment. Aquest és el cas, per exemple, dels treballadors a qui hagi afectat l’augment de l’SMI que és vigent des de l’1 de setembre, SMI que ha passat de 950 a 965 euros mensuals. En concret::

  • Respecte a la paga que ja es va abonar a l’estiu, no caldrà que es regularitzi: es va pagar segons la quantitat meritada entre juliol de 2020 i juny de 2021 (o entre gener i juny de 2021, en cas d’empreses que meriten les extres cada semestre).
  • La paga de Nadal, però, sí que es veurà afectada. Concretament, entre gener i agost s’haurà meritat a raó de 79,17 euros al mes (950/12), mentre que des de setembre s’estaran meritant 80,42 euros cada mes (965/12). Per tant, l’import final de la paga extra de Nadal serà de 955,04 euros.

 

Tingueu en compte aquestes consideracions a l’hora de calcular les pagues extres. Els nostres professionals us assessoraran davant de qualsevol dubte que se us plantegi en matèria de retribucions.

 

 

PRATS CANELA ASSESSORS, S.L.

SUSCRÍBASE A NUESTRA NEWSLETTER

Subscrigui's